Getfin pôžička – Recenzia, skúsenosti a vaše hodnotenia

Nebanková spoločnosť Getfin s. r. o. so sídlom v Trenčíne sa zameriava poskytovanie úverov, hotovostných pôžičiek. Taktiež sa zaoberá finančným leasingom a faktoringom. Ich služby môžete využiť na celom území Slovenskej republiky. Spoločnosť sa zameriava aj na výkup zlata a právny servis pri exekúciách. Ich peniaze sú dostupné nielen zamestnancom,ale i malým podnikom a veľkým spoločnostiam.

 

Aj pre dôchodcov

Pôžičku môžete získať, ak ste zamestnaní na trvalý pracovný pomer. Spoločnosť schvaľuje pôžičky aj pre dôchodcov, ktorí poberajú starobný dôchodok, ale aj invalidným dôchodcom. Spoločnosť poskytuje svoje služby aj študentom vysokých škôl. Výhodou je, že nie je potrebné dokladovať účel použitia finančných prostriedkov.

 

S ručením až do 50000 €

Ak si chcete požičať finančné prostriedky od nebankovej spoločnosti Getfin s.r.o. máte dve možnosti. Buď si požičiate peniaze do výšky 5000 EUR a to v niektorých prípadoch bez ručiteľa.

 

pôžičky getfin

 

Ak potrebuje viac finančných prostriedkov, môžete si požičať v rozhraní medzi 5000 EUR až 50 000. Ale pozor, v tomto prípade ste limitovaných zabezpečím. Na získanie vysokej sumy potrebujete ručiteľa alebo ručiť vlastným majetkom.

 

Nevýhodou je pomerne vysoká RPMN, ktorá dosahuje výšku 42,58 %.

 

 

Ako dlho budem splácať?

V prípade čerpania úveru bez zabezpečenia môžete úver splácať 1 mesiac až 2 roky.

V prípade čerpania úveru so zabezpečením môžete úver splácať 1 mesiac až 10 rokov.

 

 

Spĺňam podmienky?

Na získanie finančných prostriedkov do 5000 EUR musíte splniť viacero podmienok. Základom je nutnosť mať minimálne 18 rokov a musíte byť občanom Slovenskej republiky. Ak chcete, aby vám schválili úver musíte disponovať pracovnou zmluvou, ktorá je uzatvorená na dobu neurčitú. Nevyhnutnosťou je aj dokladovanie svojho mesačného príjmu. V čase záujmu o úver od Getfin musíte byť zamestnaný minimálne jeden kalendárny mesiac.

Spoločnosť v niektorých prípadoch nevyžaduje ručiteľa, ak žiadate o úver do 5000 EUR.

 

V prípade, že potrebujete finančné prostriedky, ktoré prevyšujú sumu 5000 EUR je nevyhnutné ručenie. Založiť úver od Getfin môžete viacerými spôsobmi. Môžete úver zabezpečiť nehnuteľnosťou, ku ktorej vás viažu vlastnícke práva alebo motorovým vozidlom.

Na zábezpeku úveru môžete využiť tieto typy hnuteľného a nehnuteľného majetku: dom, byt, garáž, stavebný pozemok, výrobné alebo skladové haly, obchodné priestory, hotely, penzióny, chaty a administratívne budovy. Predmety, ktorými chcete zabezpečiť úver musia byť v osobnom vlastníctve alebo vlastníctve firmy.

 

Ak nevlastníte majetok, môže ako zábezpeka byť tretia osoba- teda ručiteľ, ktorá sa za vás zaviaže.

 

Aké doklady potrebujem?

Nebanková spoločnosť Getfin s. r. o. rozlišuje klientov na päť skupín: zamestnaná osoba, dôchodca(poberateľ starobného dôchodku), invalidný dôchodca, študent a živnostník.

1. zamestnaná osoba

Zamestnaná osoba potrebuje na získanie finančných prostriedkov doložiť občiansky preukaz a ešte jeden doklad totožnosti, cestovný pas alebo vodičský preukaz. Je potrebné doložiť potvrdenie od zamestnávateľa, ktoré potvrdzuje príjem zamestnanca. Pozor, nesmie byť staršie ako 1 mesiac.

Je potrebné doložiť doklad, ktorý overuje adresu trvalého bydliska, taktiež nesmie byť staršie ako 1 mesiac. Môže to byť: doklad o zaplatení nájomného, SIPO, doklad o zaplatení faktúr energie – plyn/elektrika. Môžete použiť aj výpisy z paušálu mobilného telefónu alebo výpis z bankového účtu, ktorý bol dodaný na adresu vášho trvalého bydliska.

Nevyhnutnou súčasťou súboru dokladov je aj kópia pracovnej zmluvy, výplatné pásky(ak poberáte mzdu v hotovosti) oboje za posledné 3 kalendárne mesiace. Môžete použiť aj mzdový list.

 

2.dôchodca

Ak ste dôchodca – poberateľ starobného dôchodku potrebujete doložiť minimálne dva doklady totožnosti – občiansky preukaz cestovný pas/vodičský preukaz.

Potrebujete aj výmer zo sociálnej poisťovne a doklad, ktorý potvrdzuje, že je vám vyplácaný dôchodok, či už z pošty alebo banky.

Podobne ako u zamestnaných osôb je potrebné doložiť doklad o adrese trvalého bydliska – SIPO, faktúry za energie a podobne.

 

3. invalidný dôchodca

Ak ste invalidný dôchodca – poberateľ invalidného dôchodku potrebujete doložiť minimálne dva doklady totožnosti – občiansky preukaz cestovný pas/vodičský preukaz.

Potrebujete aj výmer zo sociálnej poisťovne a doklad, ktorý potvrdzuje, že je vám vyplácaný dôchodok, či už z pošty alebo banky.

Podobne ako u zamestnaných osôb je potrebné doložiť doklad o adrese trvalého bydliska – SIPO, faktúry za energie a podobne.

 

4. študent

Ak ste študent, potrebujete okrem občianskeho preukazu aj cestovný pas/vodičský preukaz.

Nevyhnutnosťou je platné a aktuálne potvrdenie o navštevovaní školy.

Podobne ako u zamestnaných osôb je potrebné doložiť doklad o adrese trvalého bydliska – SIPO, faktúry za energie a podobne.

5. živnostník

Ak ste živnostník potrebujete občiansky preukaz a vodičský preukaz/ cestovný pas.

Nevyhnutnosťou je kópia potvrdenia o podaní daňového priznania a živnostenský list.

Podobne ako u zamestnaných osôb je potrebné doložiť doklad o adrese trvalého bydliska – SIPO, faktúry za energie a podobne.

 

Vaše skúsenosti a hodnotenia

Prispejte do diskusie aj vy a pomôžte nám vylepšiť túto recenziu . Napíšte nám do komentárov, aké máte s pôžičkou Getfin skúsenosti vy. Budeme radi, ak sa téme vyjadríte.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/4/4/44955f4c-a573-4cfb-9938-a1522a287886/pozickomania.sk/web/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.

(hlasujúcich:12, priemer: 3,50 z 5)
Loading...