Definícia fínskej pôžičky a fixnej úrokovej sadzby

 

Fínska pôžička

Fínska pôžička je názov pre krátkodobé bezúčelové pôžičky. Fínske pôžičky sú poskytované na krátku dobu, zvyčajne mesiac. Poskytujú nižšie sumy a sú charakteristike veľmi vysokými úrokmi.

 

Fixná úroková sadzba

Fixná úroková sadzba označovaná ako aj pevná je úroková sadzba, ktorá sa nemení počas celej doby splácania úveru. Banky ju garantujú počas celej doby splácania úveru.

 

Finančný trh

Finančný trh je trh, kde pôsobia finančné inštitúcie a prebiehajú finančné transakcie. Na finančnom trhu sa stretávajú ponuka a dopyt po voľných finančných prostriedkoch. Tieto voľné finančné prostriedky väčšinou predstavuj úspory ekonomických subjektov, ktoré vstupujú na finančný trh.

 

Finančný poradca

Finančný poradca poskytuje klientom za odplatu finančné poradenstvo. Klient zaplatí finančnému poradcovi za poskytnutie informácii, rôznych odborných stanovísk, doporučení osobných finančných plánov. Finančný poradca nevykonáva finančné sprostredkovanie. Povolenie na finančné sprostredkovanie poskytuje NBS.