Definícia istiny, inkasa a investičného úveru

 

Istina

Istina je suma, ktorú si klient požičiava. Sumu istinu spláca spolu s úrokmi pravidelne každý mesiac. Úroky banka vypočítava z výšky istiny. Splatením väčšej časti istiny sa úroky znižujú.

Inkaso

Inkaso používame na úhradu platieb, ktoré sa pravidelne opakujú. Využívame ho na bezhotovstný platobný styk. Banka strháva klientom peňažné prostriedky z bežných účtov klientov a automaticky odosiela platby na vopred určené účty. Väčšinou inkasom hradíme SIPO, telekomunikačné služby a podobne.

Internet banking

Internet banking uľahčuje klientom banky dostať sa informáciám kedykoľvek. Stačí ak majú internet a môžu získavať informácie o stave ich účtu a platiť faktúry. Klient, ktorý využíva internet banking môže realizovať prevody medzi účtami a platiť online za tovar v internetových obchodoch.

Investičný úver

Investičný úver je druh úveru, ktorý je z pohľadu času priraďovaný k stredne alebo k dlhodobým úverom. Zvyčajne ich využívajú podnikatelia na financovanie kúpy strojov, nehnuteľností a podobne.

Inflácia

Inflácia je zjednodušene proces, pri ktorom dochádza k všeobecnému rastu cien služieb a tovarov. Znamená to, že jednotku danej meny si môžeme kúpiť menej tovarov/služieb ako v minulosti.

Insolventnosť

Insolventnosť sa môže rovnako správne nazvať aj pojmom platobná neschopnosť. Insolventný klient je vlastne dlžník. Je to klient, ktorý nie je schopný splácať svoje záväzky.Pri obchodných spoločnostiach môže viesť dlhodobá insolventnosť k bankrotu.

IBAN

IBAN je medzinárodné číslo bankového účtu (International Bank Account Number). Je to forma bankového účtu, ktoré je medzinárodne štandardizovaná a bola vytvorená Európskym výborom pre bankové štandardy. IBAN umožňuje identifikáciu účtu, krajinu z ktorej účet pochádza a banku príjemcu platby.