Pôžičky na zmenku? Áno, sú bez skúmania registra a poplatku

Pôžičky na zmenku môžu záujemcovia rýchlo získať, avšak za cenu riskovania. Zmenka je cenný papier, ktorý slúži ako doklad na vyplatenie požadovanej sumy. Pri používaní zmenky v obchodnom styku je dôveryhodná, ak je vystavovaná solventným klientom. Ak na zmenku požičiava jedinec, ktorý je zadlžený môžu nastať pre dlžníka problémy. Zmenka je obchodovateľný cenný papier, ktorého podstatou je záväzok určitých osôb zaplatiť majiteľovi zmenky v určenom mieste a čase sumu určenú v zmenke. Zmenka musí mať písomnú formu a spĺňať náležitosti stanovené v zákone. Prevod zmenky na inú osobu sa vykonáva rubopisom. Vo všeobecnosti je obchodovanie so zmenkou veľmi riskantným krokom. Po zmenkách zvyčajne siahajú osoby, ktorým banka neschválila pôžičku.

 

Čo musí zmenka obsahovať?

Pri podpisovaní zmenky podpisujte iba zákonom stanovený originál. Nikdy nevypisujte rôzne kópie a podobne.

 

Zmenka musí obsahovať:

  • označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny, vyjadrené v jazyku, v ktorom je zmenka napísaná
  • dátum a miesto vystavenia zmenky
  • dátum (termín) splatnosti zmenky
  • sumu, na ktorú je vystavená + mena
  • meno toho, kto má platiť (v prípade cudzej zmenky)
  • meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť
  • miesto, kde bude zmenka uhradená
  • meno, adresa a podpis vystaviteľa zmenky

 

Aké sú výhody ?

Ak klient získa dôveryhodné klienta získa výhody v rýchlosti vybavenia zmenky. Klient môže týmto riskantným spôsobom získať veľké finančné sumy, ktoré by mu banka v jeho situácii nikdy nepožičala. Ak je veriteľ nedôveryhodným, môže dlžník prísť o celý majetok.

 

Nevýhody

Ako sme spomínali, nevýhody spočívajú v tom, že samotná zmenka je riskantný krok. Veriteľ má po obdržaní zmenky istotu, že finančné prostriedky získa späť. Či už v riadnom splatení alebo na súde. Ten, kto si požičiava na zmenku môže ľudí lákať možnosť požičať si vysoké sumy. Avšak neschopnosť splácať spôsobuje problémy. V prípade zmenky sa nedá požiadať o predĺženie doby splácania.

 

Čo je to bianko zmenka?

Bianko zmenka je zmenka, ktorá nie je úplne vyplnená. Keďže je zmenka cenný papier, musí spĺňať zákonom určené náležitosti. Tento druh zmenky slúži na zabezpečenie splatnosti zmenky. Bianko zmenka nemá vyplnené niektoré náležitosti a jej majiteľ ich dopĺňa dodatočne. Majiteľ tak môže dopísať v prospech koho je platené alebo miesto platenia.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/4/4/44955f4c-a573-4cfb-9938-a1522a287886/pozickomania.sk/web/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.

(Oznámkuj článok)
Loading...