Definícia RPMN, ručiteľa a reálnej úrokovej miery

 

 

Reálna úroková miera

Reálna úroková miera dopredu zohľadňuje určitú mieru inflácie. Je to vlastne rozdiel medzi očakávanou a nominálnou mierou. Reálna úroková miera presnejšie odráža výnos pôžičiek, úverov a podobne.

 

Revolvingový úver

Revolvingový úver je krátkodobý úver s možnosťou pravidelného obnovovania.

 

RPMN

RPMN ( Ročná percentuálna miera nákladov) je ukazovateľ výhodnosti úveru. Zahŕňa všetky náklady spojené s úverom. Pri zvažovaní úveru je ľahkou pomôckou práve výška RPMN. Ak je ročná percentuálna miera nákladov príliš vysoká úver zvyčajne nebude výhodný.

 

Ručiteľ

Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaručuje za dlžníka. Čiže, ak dlžník nespláca úver povinnosti dlžníka padajú na ručiteľ a on musí splácať dlžnú čiastku.

 

Ručenie nehnuteľnosťou

Ručenie nehnuteľnosťou sa využíva vtedy, ak klient nemá dostatočné množstvo prostriedkov napríklad na kúpu bytu. Tým, že ručí nehnuteľnosťou mu banka požičia väčšiu sumu peňazí.